ZONNE-ENERGIE

Waarom zonne-energie ?

Het zonlicht bevat energie die door het foto-electrisch effect kan omgezet worden in electrische energie. Door dit effect kan een fotovoltaïsch zonnepaneel zonlicht omzetten in electriciteit. Deze electriciteit kan men direct gebruiken of - indien ze niet direct nodig is- terugleveren aan het net tegen dagtarief. De teller draait dan gewoon achteruit.

Voor zonne-energie kiezen betekent dan ook voor een deel in eigen behoeften voorzien en minder afhankelijk worden van de grote energieleveranciers.

De belangrijkste voordelen van zonne-energie in een notedop:

  Een gratis en onuitputtelijke bron van energie
  Komt tegemoet aan de doelstellingen inzake vermindering van uitstoot van broeikasgassen van het Kyoto-protocol.
  Respect voor het leefmilieu: geen vervuiling, geen lawaaihinder, geen afvalproductie.
  Soepel aanpasbaar aan de behoeften en de mogelijkheden door het gebruik van moduleerbare panelen die ook toelaten om de installatie later uit te breiden.
  Lagere energiekosten
  Bijdrage aan de productie van groene energie: door de overheid beloond met een groenstroomcertificaat
  Hoge betrouwbaarheid