WIE ZIJN WIJ ?


De aantasting van het leefmilieu wordt steeds duidelijker en de effecten daarvan hebben een impact op de hele planeet. Een collectieve bewustwording van de noodzaak aan verandering is onafwendbaar. Wij staan voor buitengewone uitdagingen.

De bvba DURDU DPF heeft dan ook gekozen voor het ontwikkelen en commercialiseren van een schone technologie die rechtstreeks verband houdt met de wortels van het bedrijf: de electrische stroom.

Het zonlicht levert een onuitputtelijke bron van energie aan onze planeet. De omzetting van deze licht-energie in electrische stroom via fotovoltaïsche panelen beantwoordt aan een steeds groter wordende behoefte aan een bron van hernieuwbare energie. De Groene Stroom die door deze fotovoltaïsche panelen wordt geproduceerd levert een aanzienlijke bijdrage tot het respect en de zorg voor het leefmilieu en bewijst bovendien een verantwoordelijke houding naar de generaties van de toekomst.

Meer dan 25 jaar ervaring -en de vakkennis die daarvan het resultaat is- staan garant voor onze beroepsernst en voor onze bekwaamheid om uw projecten tot een goed einde te brengen.

Wij werken samen met en zijn partners van het bedrijf ECOSUNPOWER dat beschikt over ruime ervaring en know-how inzake fotovoltaïsche energie.