PREMIES & SUBSIDIES

In België gelden voor elk van de gewesten specifieke regels inzak premies en subsidies, groene certificaten en verkoop van zelf geproduceerde electriciteit..

Hieronder geven wij u een overzicht in vogelvlucht van websites waar u voor elk van de gewesten de reglementen en regelingen inzake fotovoltaïsche panelen kunt nakijken.

Wij zijn vanzelfsprekend graag ter beschikking om u hierin te begeleiden en te adviseren.

Websites per gewest:

Région Wallonne:    
  Portail de l'énergie en Région Wallonne
  Energie facteur 4 - Facilitateur
Commission Wallonne pour l'énergie - Régulateur
     
Région Bruxelles Capitale:
  Engeneering
Bruxelles Environnement (IBGE) - Administration Bruxelloise de l'environnement et de l'énergie.
Gestionnaire de réseau électrique à Bruxelles
Subsisies - Vlaanderen
     
Vlaams gewest:    
Organisatie voor duurzame energie
Subsisies - Vlaanderen
  Vlaamse distributiebeheerders voor electriciteit
L'association professionelle BELSOLAR a été crée pour encourager l'utilisation de l'énergie solaire.